Liga KPS - KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

KPS
Prejsť na obsah
KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV
Vás pozýva na 1. ročník
viackolových online pretekov pre členov klubu a ich rodinných príslušníkov zo vzduchovej pištole

Miesto konania: akákoľvek strelnica ev. domáce prostredie – podmienka 10 metrov.

 
Dátum konania: na začiatku každého mesiaca bude určený pretek, počet rán a čas.
 
Strelec  v danom mesiaci môže absolvovať aj viac pretekov a najlepší pretek si vyhodnotí a pošle spolu s fotkami terčov na adresu pavel.kostolník@sportcool.sk
 
Výsledky je potrebné poslať najneskôr do posledného dňa v danom mesiaci. Výsledky zaslané po tomto termíne nebudú započítane pre súťaž v danom mesiaci.

 
Prvé kolo na mesiac máj:
 
nástrel: ľubovoľný počet rán, tieto terče nie je potrebné posielať
súťaž: 20 rán po 5 rán do terča ( 4 terče po 5 rán )
čas na súťaž: neobmedzený
postoj: individuálne pravou, ľavou rukou alebo obojruč

 
Výsledky každej súťaže budú zverejnené na našej stránke www.kpspoprad.sk

 
Pretože ešte nemáme vzduchovkovú strelnicu, kde by sme sa mohli schádzať a spoločne trénovať volíme takúto alternatívu súťaží, ktorá by vás mohla opäť priviesť k streľbe zo vzduchovej pištole a tréningu v tejto peknej disciplíne.
 
Veríme, že budete posielať výsledky, ktoré ste docielili korektne a spoločne sa budeme tešiť na každú ďalšiu súťaž.
 
 
Organizuje za Klub Podtatranských Strelcov:
Kostolník Pavel     tel. 0905 694 639        e-mail         pavel.kostolník@sportcool.sk
Bohony Martin                                            e-mail         m.bohony@gmail.com

1. ročník 2024 výsledky:

máj
???Klub Podtatranských strelcov
Slovenského odboja 179/13
058 01 Poprad
+421 903 324 942
irovder@hotmail.com

Created by: Mabo

KPS
KPS
Návrat na obsah