Liga KPS - KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

KPS
Prejsť na obsah
KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV
organizuje II. ročník viac-kolových pretekov pre členov klubu.
Miesto konania: krytá strelnica vo Svite ŠSK O-Linka

Dátum konania:

 1. kolo - 14.10.2023
 2. kolo - 11.11.2023
 3. kolo - 02.12.2023
 4. kolo - 17.02.2024
 5. kolo - 16.03.2024

Registrácia: od 9:00 -- 9:25 hod.
Štart pretekov: 9:30 hod.

Organizácia a technické zabezpečenie: členovia klubu a zamestnanci strelnice

Disciplíny:

 • mierená streľba na 25 metrov z krátkej guľovej zbrane (pištol, revolver) od kalibru 6,35
 • mierená streľba na 25 metrov z krátkej guľovej zbrane (pištol, revolver) kaliber .22LR
 • mierená streľba na 10 metrov zo vzduchovej pištole

Propozície:

 • 1. - 5. kolo sa strieľa 13 rán / 10 minút, z toho 3 najhoršie zásahy sa odpočítajú

Vyhodnotenie:

 • do konečných výsledkov sa každému strelcovi započítajú 3 najlepšie výsledky

Ceny: vecné ceny zabezpečí Klub Podtatranských strelcov

Zbrane a strelivo: vlastné

Dňa 14.10. 2023 sa po ukončení 1. kola ligy cca po 12,00 hod. uskutoční pre záujemcov jedno kolo mierenej streľby na 50 m, guľovnica samonabíjacia, ráž 7,62 ev. 5,6 223 Remington.
Strieľajú sa 3 rany v čase 5 minút. Povolené je iba polo plášťové strelivo. (strelivo 7,62 vie zabezpečiť pán Rovder). Pre túto disciplínu je štartovné 15 EUR.

Organizačný výbor:

 • Kostolník Pavel , tel. 0905 694 639 , e-mail: pavel.kostolnik@sportcool.sk
 • Janek Matej , tel. 0905 496 918 , e-mail: matej.janek@gmail.com
 • Rovder Ivan , tel. 0903 324 942 , e-mail: irovder@hotmail.com

Predbežné výsledky:

víťazné nástrely I.kolo
.22LR
9mm
vzduch. pištoľ
víťazné nástrely II.kolo
.22LR
9mm
vzduch. pištoľ
víťazné nástrely III.kolo
.22LR
9mm
vzduch. pištoľ
víťazné nástrely IV.kolo
.22LR
9mm
vzduch. pištoľ
víťazné nástrely V.kolo
.22LR
9mm
vzduch. pištoľ
konečné výsledky

Klub Podtatranských strelcov
Slovenského odboja 179/13
058 01 Poprad
+421 903 324 942
irovder@hotmail.com

Created by: Mabo

KPS
KPS
Návrat na obsah