Platba členského - KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

KPS
Prejsť na obsah
PLATBA ČLENSKÉHO NA ROK 2024

Prosíme našich členov o úhradu členského príspevku na rok 2024 v termíne do 20.3.2024 nasledovne na bankový účet.
Nezaplatenie členského v termíne do 31.3.2024 má za následok ukončenie členstva v klube podľa platných stanov klubu.

Členovia KPS a Slovenského Streleckého Zväzu – 35 EUR
Členovia KPS 15 Eur

BANKOVÉ SPOJENIE:
ČSOB POPRAD
KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV
Č.ú.:4015034359/7500
IBAN:SK36 7500 0000 0040 1503 4359
BIC: CEKOSKBX

Do správy uveďte meno a priezvisko
Špec symbol: Dátum narodenia
Variabilný symbol: 2024

Klub Podtatranských strelcov
Slovenského odboja 179/13
058 01 Poprad
+421 903 324 942
irovder@hotmail.com

Created by: Mabo

KPS
KPS
Návrat na obsah